Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

tomorrownevercomes
Le Marais, Paris, photo by Carin Olsson
tomorrownevercomes
2055 7114
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
tomorrownevercomes
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
tomorrownevercomes
1928 d888 500
Reposted frompiehus piehus vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
0773 ce90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
6653 6f23
Reposted frommslexi mslexi vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
6651 0e90 500
Reposted frommslexi mslexi vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
6666 9488 500
Reposted frommslexi mslexi vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
0925 73c3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
Reposted fromshakeme shakeme vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
5903 be78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
0756 3849
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
tomorrownevercomes
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia vialady-fraser lady-fraser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl