Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

tomorrownevercomes

February 21 2018

tomorrownevercomes
5422 e657 500
Reposted from2017 2017 viablackheartgirl blackheartgirl
tomorrownevercomes
7740 c35a
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
1281 bcd0 500
tomorrownevercomes
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - "Serce w Paryżu"
tomorrownevercomes
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viablackheartgirl blackheartgirl
tomorrownevercomes
5043 c675
Reposted frompastelowe pastelowe viablackheartgirl blackheartgirl
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl
tomorrownevercomes
3749 f000 500
Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem innej osoby (np. ustami, policzkiem, dłonią) lub przedmiotem.
tomorrownevercomes
5881 6a66 500
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
7250 0c6c
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

February 20 2018

tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl